You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aan het laden...

Ergotherapie

Wat is ergotherapie

ergotherapie praktijk Harelbeke Ergotherapie is een paramedisch beroep. Een ergotherapeut staat in voor het informeren, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het implementeren van hulpmiddelen, het geven van advies... om zo de kwaliteit van leven te optimaliseren.

Een ergotherapeut gaat zich steeds richten op de persoon in zijn totaliteit. Zo wordt er rekening gehouden met de persoon in zijn omgeving, met zijn kwaliteiten en beperkingen. Een ergotherapeut legt de focus op de activiteiten die voor de persoon belangrijk zijn.

Welke behandelingen doet een ergotherapeut?

Na het afnemen van assessments gaat een ergotherapeut aan de slag met kinderen die moeilijkheden ondervinden op allerlei gebieden.
Kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, Autismespectrumstoornis, DCD... kunnen terecht bij een ergotherapeut. Eveneens kan een ergotherapeut hulp bieden voor kinderen met leerstoornissen, psychomotorische problemen, schrijfproblemen en fijn motorische problemen.
Op spelenderwijze worden allerlei vaardigheden aangeleerd aan het kind.

Waarom is ergotherapie nodig?

Op het eigen tempo van het kind wordt er individueel gewerkt met het kind en/of zijn omgeving.
Een ergotherapeut heeft geen nood aan een diagnose om aan de slag te gaan. Het probleem/diagnose wordt dan ook niet centraal gesteld, maar wel het kind zelf.
Nieuwe vaardigheden worden aangeleerd om terug zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Wat kost ergotherapie?

Meer info over de tarieven van ergotherapie vindt u hier: tarieven ergotherapie.