You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aan het laden...

Tarieven

Hieronder kan u de prijzen terugvinden van logopedie, psychologie en ergotherapie.

Tarieven Logopedie


Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor logopedische diensten van geconventioneerde logopedisten.

Deze honoraria zijn van toepassing sinds 1 januari 2024..

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie van 30 minuten 36,14 euro (kabinet)
34,91 euro (op school)
30,64 euro
28,91 euro
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten 72,59 euro 61,59 euro 11,00 euro
Bilan zitting
(logopedisch onderzoek met
schriftelijk verslag)
42,75 euro
(per half uur onderzoek)
35,25 euro 7,50 euro
Evolutiebilan 51,50 euro 40,50 euro 11,00 euro

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

Deze kostprijs voor logopedie (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) is wettelijk vastgelegd.

Tarieven Psychologie
Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor psychologische onderzoeken:
Prestatie Honorarium
Intelligentieonderzoek WPPSI-IV-NL (1u à 1,5u onderzoek + verslaggeving): leeftijd 2,5 jaar tem 7 jaar 170 euro
Intelligentieonderzoek WISC-V-NL (1u à 1,5u onderzoek + verslaggeving): leeftijd 6 jaar tem 16 jaar 170 euro
AD(H)D + executieve functies onderzoek 250 euro
AD(H)D onderzoek 220 euro
AD(H)D onderzoek + brief-vragenlijst (executieve functies) 250 euro
Onderzoek naar authisme (ASS) 300 euro
Belevingsonderzoek (bij ruimere emotionele problemen) 230 euro
Intakegesprek en adviesgesprek 75 euro / uur
Schools overleg 70 euro / uur
Tarief per therapie voor volwassenen of voor kinderen (45min -1u per sessie) 65 euro
Psychologie wordt in sommige gevallen gedeeltelijk terugbetaald door ziekenfondsen. Voor verdere info, neem gerust contact met ons op.
Tarieven Ergotherapie - Orthopedagogie
Hieronder kan u de kostprijs terugvinden voor ergotherapie / orthopedagogie sessies:
Prestatie Honorarium
Onderzoek fijne motoriek (test + gesprek + verslag) 50 euro
Therapie sessie van 60 minuten op school, aan huis (*) of in de praktijk 45 euro
Studiebegeleiding - sessie van 60 minuten, in de praktijk of aan huis (*) 35 euro
(*) voor ergotherapie aan huis wordt een bijkomende kilometervergoeding gerekend

Ergotherapie wordt niet terugbetaald door de ziekenfondsen.
Burn-out coaching
De kostprijs voor burn-out coaching bedraagt 60 euro per uur.
Deze coaching wordt niet terugbetaald.
Tarieven diëtiste
Diëtiste Yana werkt met gratis kennismakingsgesprekken. Het eerste gesprek is dus altijd gratis. Voor de tarieven kan je best even haar website raadplegen: klik hier.
Tarief Typ10 typlessen
De kostprijs voor de cursus Typ10 bedraagt 250 euro voor 10 lessen, werkboekje is inbegrepen. We trachten zo veel mogelijk individueel te werken.
Typlessen worden niet terugbetaald.
Tarief wiskunde bijlessen
Het tarief voor wiskune bijlessen bedraagt 35 euro per uur, en kan doorgaan in de praktijk.
Bijles wiskunde wordt niet terugbetaald door de ziektefondsen.