You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aan het laden...

Tarieven

Hieronder kan u de prijzen terugvinden van logopedie, psychologie en ergotherapie.

Tarieven Logopedie


Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor logopedische diensten.

Deze honoraria zijn van toepassing sinds 1 november 2020..

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie van 30 minuten 28,04 euro (kabinet)
27,09 euro (op school)
22,54 euro
21,09 euro
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten 56,32 euro 45,32 euro 11,00 euro
Bilan zitting
(logopedisch onderzoek met
schriftelijk verslag)
32,83 euro
(per half uur onderzoek)
25,33 euro 7,50 euro
Evolutiebilan 46,80 euro 35,80 euro 11,00 euro

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

Deze kostprijs voor logopedie (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) is wettelijk vastgelegd.

Tarieven Psychologie
Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor psychologische onderzoeken:
Prestatie Honorarium
Intelligentieonderzoek WPPSI-III-NL (1u à 1,5u onderzoek + verslaggeving): leeftijd 2,5 jaar tem 7 jaar 150 euro
Intelligentieonderzoek WISC-III-NL (1u à 1,5u onderzoek + verslaggeving): leeftijd 6 jaar tem 16 jaar 150 euro
AD(H)D onderzoek 200 euro
AD(H)D onderzoek + brief-vragenlijst (executieve functies) 250 euro
Onderzoek naar authisme (ASS) 250 euro
Belevingsonderzoek (bij ruimere emotionele problemen) 150 euro
Intakegesprek en adviesgesprek 70 euro / uur
Schools overleg 70 euro / uur
Tarief per therapie voor kinderen (ongeveer 45 min per sessie) 55 euro
Tarief per therapie voor volwassenen (ongeveer 45 min per sessie) 60 euro
Psychologie wordt in sommige gevallen gedeeltelijk terugbetaald door ziekenfondsen. Voor verdere info, neem gerust contact met ons op.
Tarieven Ergotherapie
Hieronder kan u de kostprijs terugvinden voor ergotherapie sessies:
Prestatie Honorarium
Onderzoek fijne motoriek (test + gesprek + verslag) 50 euro
Therapie sessie van 30 minuten op school, aan huis (*) of in de praktijk 20 euro
Therapie sessie van 60 minuten op school, aan huis (*) of in de praktijk 40 euro
Studiebegeleiding - sessie van 60 minuten, in de praktijk of aan huis (*) 30 euro
(*) voor ergotherapie aan huis wordt een bijkomende kilometervergoeding gerekend

Ergotherapie wordt niet terugbetaald door de ziekenfondsen.
Tarief Typ10 typlessen
De kostprijs voor de cursus Typ10 bedraagt 225 euro voor 10 lessen, werkboekje is inbegrepen. We trachten zo veel mogelijk individueel te werken.
Typlessen worden niet terugbetaald.
Tarief wiskunde bijlessen
Het tarief voor wiskune bijlessen bedraagt 35 euro per uur, en kan doorgaan in de praktijk.
Bijles wiskunde wordt niet terugbetaald door de ziektefondsen.